Om Oss

Vi finns för att förbättra studentens vetskap om arbetsmarknaden och underlätta samt uppmana till genomtänkta karriärsval.

ARME 2022

Låt oss introducera sittande kommitén, ARME 2022!

Annie Abrahamsson Eknefelt

Annie Abrahamsson Eknefelt

Arbetsmarknadsordförande

Axel Nilsson

Axel Nilsson

Vice Arbetsmarknadsordförande

Elsa Thoreström

Elsa Thoreström

Kassör

Jennie Berndtson

Jennie Berndtson

PR-ansvarig

Ella Dahlström

Ella Dahlström

Eventansvarig

Matilda Alexandersson

Matilda Alexandersson

Ledamot

E-Sektionen

Elektroteknik har undervisats på Chalmers sedan cirka 1880-talet, men teknologsektionen startades först 1932. Sedan 2020 består sektionen utöver elektroteknik även utav medicinteknik, som länge varit en valbar master för studenter inom elektroteknik. Programmen är, trots vad som kan tolkas från namnen, väldigt lika.

Likt alla andra sektioner på Chalmers, har sektionen en färg och ett skyddshelgon. På Elektroteknologsektionen är den enda färgen gul och skyddshelgonet Quarl ”Kalle” Anka. Detta har han varit sedan 1954, och är därför högskolesveriges första skyddshelgon. Sektionen är utåt mest kända för EKAK och dess association med den så kallade sporten Öhlhäfv, samt vår bastubil.

Sektionen består idag av cirka 1100 teknologer, men är ständigt växande i och med tillskottet av Medicinteknik, men också inte minst på grund av ämnets växande relevans.

sv_SESvenska