Examensarbeten inom IT, MT och digitalisering hos Region Västernorrland

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett examensarbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling.

Området IT, MT och digitalisering inom Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att utveckla och förvalta tjänster inom IT, medicinteknik (MT) och telefoni. Verksamheten samordnar regionens digitaliseringsarbete samt leder arbetet med upphandling och implementering av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Verksamhet Medicinsk Teknik (MT)

MT ingår som en av verksamheterna inom IT, MT och digitalisering. Vi har som uppgift att bistå vården med tjänster och stöd inom det medicintekniska området. Utrustningen finns oftast i patientnära miljö och omfattar bland annat infusionspumpar, hjärtövervakningsutrustning, ventilatorer, dialysapparater och röntgenutrustning. Vi finns representerad i Sundsvall, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsvik.

Samarbetsmöjligheterna inom området är stora och det ska kännas spännande att tillsammans bygga framtidens tjänster för att möta våra invånares behov och stötta hälso- och sjukvården med det övergripande syftet: att skapa mer tid för vård!

Till dig som studerar medicinsk teknik, teknisk fysik eller motsvarande

Du som studerar medicinsk teknik, teknisk fysik eller motsvarande på högskola eller universitet har möjlighet att genomföra ditt examensarbete hos oss. Vi vill gärna fördjupa oss inom ett flertal områden, exempelvis:

  • Modeller för att bedöma när förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning är motiverad, både patientsäkerhetsmässigt och ekonomiskt. Går det baserat på data i vårt verksamhetssystem att ta fram en modell som ger vägledning för prioritering och planering av förebyggande underhåll?
  • Tillämpning av maskininlärning för prediktion och beslutsstöd i samband med exempelvis patientövervakning. Vilket stöd skulle vården kunna få genom att tillämpa maskininlärning på de datamängder som vår medicintekniska utrustning producerar?
  • Utveckling av mediahantering för att möta verksamheternas nuvarande och framtida behov. En flexibel och ändamålsenlig hantering av media är central för vården men samtidigt är mediahantering komplext och dyrt. Hur kan en ändamålsenlig och kostnadseffektiv mediahanering utformas?
  • Nyttorna för MT genom att mobilanpassa verksamhetssystemet. Kan vi effektivisera vår interna verksamhet genom att utveckla mobila versioner av vissa funktioner i verksamhetssystemet? I så fall vilka och hur?
  • Möjlighet att automatisera tester och kontroller av ventilatorer. Hanteringen av ventilatorer i olika former är omfattande så om automatisering av tester och kvalitetskontroller är möjlig skulle nyttorna bli stora. Är det möjligt?
  • Medicinteknisk utrustning används av allt fler patienter i hemmiljön vilket kräver en annan form av hjälp och support än den på sjukhuset. Är det möjligt att erbjuda stöd digitalt med tanke på juridik och målgruppens förmågor? Hur skulle den i så fall utformas?

Gör skillnad och gör ditt examensarbeta hos oss

Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss på Medicinsk Teknik, tveka inte att höra av dig! Kanske har du egna idéer inom medicinsk teknik som du skulle vilja utforska? Vi diskuterar gärna dina förslag på intressanta arbeten.

Tillsammans kan vi utforma ett lämpligt arbete och hitta former för genomförandet som passar både dig och oss. Vi kan utlova en intressant och kreativ miljö med bra kollegor där du känner att du gör skillnad.

Om du är intresserad, vill ha mer information kring examensarbetet hör av dig till verksamhetschef Medicinsk Teknik Martin Bylund via e-post examensarbeten.itmtdigitalisering@rvn.se

sv_SESvenska